Tur etrafında

  • 1-1.jpg

Wat Mahathat Ayutthaya

Wat Maha That ya da Büyük Relic Manast?r? ?ehir ada üzerinde yer al?r
Tha Wasukri alt bölgesinde Ayutthaya merkezi bir parças?d?r. tap?nak yer almaktad?r
Günümüzde Chikun Yolu ve Naresuan Road kö?esinde. Manast?r?n üzerinde durdu
bat? banka Khlong Pratu Khao Pluak kadar dolu olmu?tur, önemli bir kanal,
20. yüzy?l?n ba?lar?nda bir yerde. Antik ça?da tap?nak tamamen olas?l?kla oldu
kanallar ve hendekleri ile çevrili. yap? ulusal tarihi olarak tescil edilmi?tir
1935 8 Mart'ta Güzel Sanatlar Bölümü taraf?ndan site ve bir parças? olan Ayutthaya Dünya
Miras Historical Park .