prehliadka

  • 1-1.jpg

Wat Mahathat Ayutthaya

Wat Maha to, alebo klá?tor Ve?kého pamiatka sa nachádza na ostrove centrá v
centrálnu ?as? Ayutthaya v Tha Wasukri sub-okresu. Chrám sa nachádza na
roh sú?asnosti Chikuni cestné a Naresuan Road. Klá?tor stál na strane
Západný breh Khlong Prat Khao Pluak , významného kanála, ktorý bol zaplnený
niekde na za?iatku 20. storo?ia. V dávnych dobách bolo pravdepodobné, ?e chrám plne
obklopený kanály a priekopy. ?truktúra bola zapísaná ako národná kultúrna
Namiesto ministerstvom výtvarného umenia 8. marca 1935 a je sú?as?ou Ayutthaya World
Dedi?stva historický park .