prohlídka

  • 1-1.jpg

Wat Mahathat Ayutthaya

Wat Maha to, nebo klá?ter Velkého památka se nachází na ostrov? centra v
centrální ?ást Ayutthaya v Tha Wasukri sub-okresu. Chrám se nachází na
roh sou?asnosti Chikun silni?ní a Naresuan Road. Klá?ter stál na stran?
Západní b?eh Khlong Pratu Khao Pluak , významného kanálu, který byl zapln?n
n?kde na po?átku 20. století. V dávných dobách bylo pravd?podobné, ?e chrám pln?
obklopen kanály a p?íkopy. Struktura byla zapsána jako národní kulturní
Místo ministerstvem výtvarného um?ní dne 8. b?ezna 1935 a je sou?ástí Ayutthaya World
D?dictví historický park .